Analyse
Mandag 6. maj 2024

Tvivlsom karaktergevinst for elever med fritidsjob i grundskolen og gymnasiet

Denne analyse viser, at der ikke er en entydig positiv sammenhæng mellem at have et fritidsjob og få høje karakterer til de afsluttende prøver i 9. klasse og i 3.g, når man tager højde for relevante baggrundskarakteristika. Analysen viser også, at der ikke er nogen tegn på, at elever der blev sendt hjem fra deres fritidsjob under coronanedlukningen i 2021 klarede sig hverken værre eller bedre end elever, der ikke blev hjemsendt.


•    Der er en stærk positiv sammenhæng imellem ugentlige arbejdstimer i fritidsjob og karaktergennemsnit til eksamen i både 9. klasse og 3.g. De elever, der arbejder mindre end 12 timer om ugen i løbet af skoleåret, ser ud til at få bedre karakterer end elever, der ikke arbejder.

 

•    Men en stor del af sammenhængen forsvinder, når man kontrollerer for bl.a. tidligere opnåede faglige resultater og forældrenes baggrund. Resultaterne tyder på, at det er fagligt dygtige og ressourcestærke elever, der tager et fritidsjob.

 

•    For både 9.klasses elever og 3.g’ere er der en negativ sammenhæng mellem arbejde i fritidsjob og karakterer for de elever, der arbejder flest timer.

 

•    Der er ligeledes ingen tegn på, at elever, der blev sendt hjem fra deres fritids-job under coronanedlukningen i starten af 2021 klarede sig værre eller bedre end elever, der ikke blev sendt hjem fra deres fritidsjob.

 

•    Vores resultater stemmer overens med den internationale forskningslitteratur på området.

 

•    Resultaterne indikerer, at det vil være bedre at gennemføre tiltag, der tilskynder elever uden job til at tage et, frem for politik der tilskynder elever, der allerede har et job til at arbejde flere timer.

 

Analysen er omtalt i Information den 6. maj 2024.