Øvrigt
Mandag 27. maj 2024

Kraka søger engagerede studenter

I Kraka søger vi lige nu engagerede studenter. Brænder du for at arbejde med registerdata og spændende analyser, og lyder nedenstående som noget for dig, så skal du helt sikkert søge stillingen som økonomistuderende hos os.

Lidt mere om jobbet

  • Vi tilbyder et spændende og fagligt udviklende studiejob i et uformelt arbejdsmiljø, hvor du vil komme til at arbejde med aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger som fx klimaudfordringen, ligestilling, finans- og strukturpolitik, kunstig intelligens mm.

 

  • Dit kernearbejdsområde vil være at udarbejde empiriske analyser af fx uddannelse, arbejdsmarked, produktivitet og konkurrence, herunder ved brug af registerdata.

 

  • Arbejdet foregår i tæt samspil med Krakas øvrige medarbejder. Du vil komme til at arbejde selvstændigt og på sigt være med til at skrive analyserne. Desuden vil du blive inddraget i forskellige udviklings- og ad hoc-opgaver.

 

  • Din forventede gennemsnitlige arbejdstid fastlægger vi sammen med udgangspunkt i din studiesituation. Den faktiske arbejdstid kan variere fra uge til uge, men din arbejdstid vil typisk være 15 timer om ugen. Derudover tilbyder vi stor fleksibilitet i eksamensperioder.

 

Lidt mere om hvem vi søger

  • Du er fagligt dygtig og nysgerrig. Du er stud.polit., stud.scient.oecon. eller cand.oecon. agro. og har bestået 1. årsprøve.

 

  • Du har lyst til at udvikle dine kompetencer som økonom.

 

  • Du skal have lyst til at arbejde med registerdata – erfaring er selvsagt en fordel, men ikke en betingelse.

 

  • Endelig følger du naturligt med i samfundsdebatten og de aktuelle politiske dagsordener.

 

Om Kraka

Vi er en fagøkonomisk tænketank og arbejder for, at økonomisk-politiske beslutninger i Danmark træffes på baggrund af den bedst mulige faglige viden. Vi udarbejder derfor analyser på et højt fagligt niveau og kommunikerer resultaterne til befolkning og politikere. Dermed bidrager vi til at forbedre kvaliteten af de beslutninger, der træffes i bl.a. Folketinget. Vores arbejde er uafhængigt af politiske holdninger og ideologier.

 

Yderligere oplysninger og ansøgning

Vi afholder samtaler i uge 26 og ser gerne opstart i ultimo august eller primo september. Vi sigter på at ansætte en til to studenter. Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte økonom Thomas Wilken (tlf. +45 28 89 71 23/mail: taw@kraka.dk). Send din ansøgning til lon@kraka.dk senest torsdag d. 20. juni 2024. CV og karakterudskrift vedlægges. Du kan læse mere om Kraka på www.kraka.dk.